Begeleiding, trainingen, workshops voor basisscholen


Voor leerkrachten

De begeleiding van (vermoedelijk) hoogbegaafde leerlingen kan vragen oproepen bij leerkrachten. Het is dan prettig om te overleggen met een ervaren leerkracht en ECHA-begaafdheidsspecialist die in de onderwijspraktijk ruime ervaring heeft met groeps- en individuele begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen. Hierbij valt onder andere te denken aan leerlingen die aanpassingen in de leerstof nodig hebben, motivatieproblemen en/of (gedrags)problemen hebben. Tevens behoort individuele begeleiding van leerlingen en/of hun ouders tot de mogelijkheden.


Voor intern begeleiders en directie

Van scholen wordt steeds vaker een visie gevraagd op het gebied van (hoog)begaafdheid. Ik heb ruime ervaring met het schrijven van begaafdheidsbeleid en het implementeren ervan. Hierbij komen belangrijke keuzes kijken. Te denken valt bijvoorbeeld aan signalering, het al dan niet opzetten van plusklassen, selectie van leerlingen, het onderwijsaanbod op een hoger plan brengen en het opzetten van een scholingsplan voor leerkrachten. In dit proces kan ik adviseren en meedenken over de mogelijkheden passend bij uw basisschool.


Voor schoolteams

In overleg met uw school kan ik een programma op maat voor u samenstellen. Te denken valt aan lezingen of trainingen op het gebied van (hoog)begaafdheid, mindset, procesgericht leren en leerstrategieën. 


Visie

Teamwork, het creëren van draagvlak en afstemmen op de onderwijsorganisatie in al zijn eigenheid zijn voor mij kernwoorden. Tevens vind ik het belangrijk dat de adviezen praktisch en werkbaar zijn, zeker gezien de hectische tijden die het onderwijs de laatste jaren doormaakt. 


Tarieven


Begaafd op maat

begeleiding voor hoogbegaafde kinderen