Begeleiding voor ouders

Als ouder van een (vermoedelijk) hoogbegaafd kind, kan de opvoeding en begeleiding een extra uitdaging zijn. Op zo'n moment is het prettig om te sparren met een deskundige, zodat er een goede balans komt in de gezinssituatie waarbij iedereen zich prettig voelt, passend bij de behoeften en overtuigingen die in uw gezin van belang zijn.

Mocht u vragen hebben over de begeleiding van school en het prettig vinden als een (on)afhankelijke deskundige met u meedenkt, dan kunt u ook altijd contact met mij opnemen. Samenwerking, afstemming en overleg met de basisschool van uw kind zijn hierbij belangrijke uitgangspunten.


Tarieven.

Begaafd op maat

begeleiding voor hoogbegaafde kinderen