Begaafd op maat

begeleiding voor hoogbegaafde kinderen

Begeleiding van kinderen

Ik vind het belangrijk om aan te sluiten op de kwaliteiten en talenten van uw zoon/dochter. Sommigen zijn zich hier al op jonge leeftijd van bewust. Anderen hebben hulp nodig om uit te vinden waar hun mogelijkheden, sterke kanten en talenten liggen. De persoonlijkheid en talenten van het kind vormen het uitgangspunt van mijn begeleiding. Het ‘zien’ van uw kind met al zijn kwaliteiten en mogelijkheden vind ik essentieel. 

Voor sommige kinderen is het voldoende om zichzelf beter te leren kennen. Voor andere (hoog)begaafden is het belangrijk om te kijken naar de sociale- en/of leer-behoeften op school om zo optimaal mogelijk te functioneren. Door mijn ruime ervaring op het gebied van (hoog)begaafdheid alsmede met het lesgeven op basisscholen kan ik kinderen begeleiden bij leren leren, inzicht geven in wat leren precies inhoudt en bewust maken welke leerstrategieën ingezet kunnen worden. Ook hier vind ik maatwerk belangrijk; geheel passend bij uw kind en altijd in overleg met u als ouder(s).


Tarieven